Welkom bij NVTF

Filatelie is meer dan het sparen van postzegels die je toevallig krijgt. Filatelisten verzamelen en ordenen postzegels op een serieuzere manier. Ze ‘studeren’ op het materiaal waar ze een verzameling van willen maken. Ze worden vaak lid van een vereniging en bezoeken ruilbijeenkomsten en beurzen.

Zo kunnen ze verschillende soorten verzamelingen opzetten, zoals van de zegels van één bepaald land of poststukken die de ontwikkeling van het postwezen illustreren (posthistorie).

De NVTF is een vereniging van filatelisten die voor hun verzameling een onderwerp naar eigen keuze hebben bedacht. Dat onderwerp kan onder andere te maken hebben met hun (voormalige) beroep, hun hobby, hun huisdier, een leuke vakantie, een ervaring die diepe indruk heeft gemaakt, een historische gebeurtenis, enzovoorts. Populaire thema’s zijn muziek, vogels en andere dieren, bloemen en planten, vervoer(smiddelen), ruimtevaart, sport, gezondheidszorg, kunst en cultuur, politiek, geografie, archeologie, religie, vuurtorens, om er enkele te noemen. De keuze wordt slechts beperkt door de grenzen van iemands fantasie!

Thematici beperken zich niet tot het vergaren van alleen postzegels; er is veel meer filatelistisch materiaal dat kan bijdragen tot het illustreren van het gekozen onderwerp. Daar horen bijvoorbeeld ook allerlei soorten afstempelingen en poststukken bij. Gevorderde filatelisten kennen wel twaalf verschillende, verzamelwaardige filatelistische elementen.

Het bijeenbrengen van een afgeronde, samenhangende verzameling met een ‘verhaal’ is het uiteindelijke doel van de thematische filatelie. Het is een verrassend leuke, boeiende en leerzame bezigheid.

LID WORDEN? Zie lidmaatschap.          CONTACT/WEBMASTER: Arnold van Berkel,  vberkela@gmail.com

                                                                    

LAATSTE UPDATE: 31/03/2017: Nieuwtjes landkaarten 2017 t/m maart, Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels: deel 2; 30/3/2017: Muziek en politiek: deel 8, Ploegen en de "Negen Morgen", De obelisk; 29/03/2017: Onderaan de filatelistische ladder: deel 4, Olympische poststukken spreken: bijzonder stuk (3), Beroemde honden: deel 4; 28/03/2017: De eendenkooi, De erfenis van Stanislas Leszczynski, Het beroep onder de loep: deel 8; 27/03/2017: Muziek en politiek: deel 7, Dammen in de NIjl, De honden die Macquarie Island hebben gered; 24/03/2017: De goudvink, Het beroep onder de loep: deel: 7, Cabot, Cartier, Champlain; 23/03/2017: Apaganthus-Afrikaanse lelie, Een wandeling door de literatuur: deel 58, Hoogvliegers onder de vlinders.