Overlijden Ties-Jan Koek

Op 20 november is onverwacht overleden  de heer Ties-Jan Koek.

De heer Koek was  van 2000-2009 voorzitter van de KNBF.

Hij heeft voor onze vereniging, NVTF, veel betekend.

Vooral bij het 50-jarig bestaan van onze vereniging in 2002 was hij een voortreffelijke ondersteuning

van de festiviteiten en contacten leggen voor onze  sponsering.

In het volgende nummer van Thema, in februari 2015, wordt een artikel aan hem gewijd