Regiogroepen

Het blijkt dat veel leden hun kennis van de thematische filatelie nog verder willen vergroten door middel van aparte bijeenkomsten. Daartoe zijn op initiatief van de leden thematisch/filatelistische werkgroepen opgericht in de regio's Noord-Holland-Noord (Purmerend), Noord Nederland (Zuidlaren), Holland-Midden (Lisse), Centraal Nederland (Maarn), West-Nederland (Zoetermeer) en Zuid-Nederland (St. Oedenrode).

De organisatie en de leiding van deze werkgroepen berusten geheel bij de leden en de activiteiten van deze werkgroepen worden gecoördineerd door enkele leden in de betreffende regio's. De activiteiten vinden echter plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NVTF.

Er wordt naar gestreefd om in elke regio vier bijeenkomsten per jaar te houden. De kosten van de bijeenkomsten worden door de deelnemers zelf gedragen. De onderwerpen, die tijdens de bijeenkomsten worden besproken, worden door de leden zelf bepaald en dus kunnen alle aspecten van de thematische filatelie aan de orde komen. Daarbij kan onder meer ook worden gedacht aan het uitwisselen van thematisch/ filatelistische literatuur, tips en adviezen voor het opbouwen van een (tentoonstellings)verzameling en het bespreken van een verzameling van één van de deelnemers. Het houden van een voordracht (met dia's) door een deskundige van binnen of buiten de werkgroep, met een daarna volgende discussie, behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Uit de reacties van de deelnemers is duidelijk gebleken, dat de werkgroepen, naast de reeds bestaande Contactdagen, voorzien in de behoefte van veel leden tot verdere vorming in de thematische filatelie. De oprichting van meerdere werkgroepen in andere regio's wordt door het bestuur van de NVTF dan ook gestimuleerd.

Leden van de NVTF die willen deelnemen aan een van de werkgroepen kunnen zich opgeven bij de coördinator van de betreffende werkgroep. Zie: Functionarissen NVTF.

Met ingang van 2012 wordt een begin gemaakt met het publiceren van uitnodigingen en verslagen van regiogroepen:
 

Noord-Nederland (Zuidlaren)

verslag 21 januari 2012 
verslag 24 maart 2012
verslag 6 oktober 2012
verslag 2 februari 2013
verslag 7 december 2013
verslag 18 januari 2014
verslag 12 april 2014
verslag 27 september 2014
verslag 28 maart 2015
verslag 26 september 2015
verslag 21 november 2015


 

Noord-Holland-Noord (Purmerend)

uitnodiging 24 april 2012/ verslag 24 januari 2012
uitnodiging 25 september 2012/ verslag 24 april 2012
uitnodiging 27 november 2012/ verslag 25 september 2012
uitnodiging 22 januari 2013/ verslag 27 november 2012
uitnodiging 23 april 2013
uitnodiging 24 september 2014/ verslag 23 april 2013
uitnodiging 26 november 2013
uitnodiging 28 januari 2014
verslag 22 april 2014
verslag 23 september 2014
verslag 21 april 2015
verslag 24 november 2015

 

Centraal Nederland (Maarn)

verslag 23 februari 2012
uitnodiging 6 september 2012
verslag 6 september 2012
verslag 15 november 2012
verslag 25 april 2013
uitnodiging 19 september 2013
verslag 19 september 2013
uitnodiging 27 feb 2014/ verslag 14 november 2013
verslag 18 september 2014
verslag 20 november 2014
verslag 19 februari 2015
verslag 20 april 2015
verslag 17 september 2015

Holland-Midden (Lisse)

verslag 18 april 2012
verslag 19 september 2012
agenda 20 februari 2013/ verslag 21 november 2012
verslag 20 februari 2013/ agenda 17 april 2013
verslag 17 april 2013
verslag 18 september 2013
verslag 20 november 2013
verslag 19 februari 2014
verslag 16 april 2014
verslag 17 september 2014
verslag 19 november 2014
verslag 18 februari 2015
verslag 15 april 2015
verslag 16 september 2015

West-Nederland (Zoetermeer) verslag 25 april 2012
verslag 19 september 2012
verslag 28 november 2012
verslag 27 februari 2013
verslag 27 maart 2013
verslag 26 september 2013
verslag 27 november 2013
verslag 22 januari 2014
verslag 26 maart 2014
verslag 24 september 2014
verslag 26 november 2014
verslag 28 januari 2015
verslag 25 maart 2015
Zuid-Nederland (St. Oedenrode)

verslag 13 maart 2012
verslag 11 september 2012
verslag 13 november 2012
verslag 8 januari 2013
verslag 19 maart 2013
verslag 14 mei 2013
verslag 13 november 2013
verslag 14 januari 2014
verslag 11 maart 2014
verslag 13 mei 2014
verslag 11 november 2014
verslag 10 maart 2015
verslag 12 mei 2015