Tijdschrift THEMA

De NVTF geeft vijf maal per jaar het tijdschrift THEMA uit. Het tijdschrift wordt door velen gezien als het beste tijdschrift op het terrein van thematische filatelie. In THEMA staan vele algemene en actuele artikelen over hoe op tentoonstellingsniveau thematische filatelie te bedrijven. Ook staan er altijd verschillende artikelen gepubliceerd over thematische onderwerpen op het terrein van flora, fauna, schepen, muziek, sport, e.d. Door de grote verscheidenheid aan thema's kunnen uiteraard niet alle thema's regelmatig aan de orde komen. In THEMA worden ook thematische artikelen uit andere (buitenlandse) bladen besproken. Daarnaast staan in THEMA het verenigingsnieuws van de NVTF en advertenties van postzegelhandelaren die gespecialiseerd zijn in de thematische filatelie.
 
Het blad THEMA bestaat sinds 1988 onder deze naam. Daarvoor heette het verenigingsblad 'De Beeldfilatelist'. Van THEMA is een volledig register (register Thema april 2017) vanaf 1988 beschikbaar. Het blad bestaat uit ca. 50 bladzijden op A4-formaat in fullcolour. Heeft een artikel uw speciale interesse kunt u een kopie van het gehele artikel vragen.
 
Wilt u in het bezit komen van de laatste THEMA? Maak dan € 8,12 (€ 5 en € 3,12 verzendkosten) over op giro 55 88 696 ten name van de NVTF, alg. fin. beheer te Renkum onder vermelding van "laatste THEMA" en de betreffende maand. Vergeet niet uw naam en adres te melden aan de penningmeester.
 
Voor onderwerpen in THEMA in 2008 klik op: Overzicht Thema 2008.
Voor onderwerpen in THEMA in 2009 klik op:
Overzicht Thema 2009.
Voor onderwerpen in THEMA in 2010 klik op:
Overzicht Thema 2010.
Voor onderwerpen in THEMA in 2011 klik op:
Overzicht Thema 2011.
Voor onderwerpen in THEMA in 2012 klik op: Overzicht Thema 2012.
Voor onderwerpen in THEMA in 2013 klik op: Overzicht Thema 2013
 
De laatste vijf nummers (2017 en 2016) van THEMA ziet u hieronder met o.a. de volgende onderwerpen:

 

 
 
THEMA 2017-1: WAAIERS IN SOORTEN EN MATEN
 
* Bach & Co.:deel1.
* Het beroep onder de loep: deel 9.
* De oehoe
* Pokémon: te gek of gekte.
* Een wandeling door de liteatuur: deel 59.
* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen
* De keukenhof
* Het gebruik van V-mail, airgraphs e.d.
* Onderaan de filatelistische ladder: deel 5.
 
 

THEMA 2017-2: GEVAARLIJKE BEROEPEN
 
* Bach & Co.: deel 2.
* De koningskroon van Nepal
* Het oudste "postkantoor" ter wereld
* Onderaan de filatelistische ladder: deel 6.
* Wetenswaardigheden van de waaier.
* Een wandeling door de literatuur: deel 60.
* Muziek en politiek: deel 9.
* Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels: deel 3.
* "de Zuid" en "de Noord"
* Brief naar Jerusalem
 
 


THEMA 2016-3: HET ROMEINSE RIJK, DE LIMES EN OPGRAVINGEN.

* Hoogvliegers onder de vlinders.
* Het beroep onder de loep.
* Het korhoen(Lylurus tetrix)
* Een wandeling door de literatuur.
* Chelsea Flower Show
* Muziek en politiek(6)
* 't Is geen gezicht! Of toch?

 


 

 
 
THEMA 2016-4: DE GOUDVINK
 
*Afrikaanse lelie
*Carbot, Cartier, Champlain, filatelistische fantasiën
*Dammen in de Nijl
*Honden die Macquarie Island hebben gered
*Muziek en politiek(7), Paderewski
*Het beroep onder de loep(7)
 

THEMA 2016-5: DE OBELISK
 
*Merkwaardige en interessante weetjes over vogelspostzegels
* Beroemde honden: Idéfix
*De erfenis van Stanislas Leszczynski
*Ploegen en "De negen morgen"
*De eendenkooi
*Muziek en Politiek: Dimitri Cantemir(8)
*Het beroep onder de loep(8)