Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie
Thematisch verzamelen, boeiend en veelzijdig


Welkom bij Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF)

                          

2 DECEMBER 2023 CONTACTDAG IN LEIDSCHENDAM

Op zaterdag 2 december a.s. houdt de Regiogroep West Nederland voor het eerst een contactdag. Deze groep enthousiaste thematische filatelisten viert daarmee het koperen jubileum. Alle belangstellenden, zeker de leden van de NVTF en andere thematische postzegelverzamelaars zijn van harte welkom.

De contactdag wordt vanaf 10 uur gehouden op de locatie Dobbelaan 4, 2262EA Leidschendam. Deze ligt op 10 minuten loopafstand van de inmiddels landelijke bekende en imposante ‘Westfield Mall of the Netherlands’; aan het einde van de middag dus eventueel nog te combineren met een bezoekje.

                                                         

De entree van de contactdag is gratis en inclusief het eerste kopje koffie of thee. Rond het middaguur is er gelegenheid voor de lunch (soep en/of broodje kroket, ham of kaas en/of tosti) tegen een billijke prijs. Het einde van de bijeenkomst is om 16.00 uur.

Enkele hoogtepunten zullen zijn

 • een veiling met leuk materiaal en toch lage inzetprijzen (voor de voorlopige veilinglijst klik hier, voor de scans zie kavels 1 t/m 910 t/m 14 en 15 t/m 33),

 • een lezing ‘Oog voor detail; er is meer te zien dan op het eerste gezicht lijkt’,

 • een of meer quizzen, afhankelijk van de belangstelling ervoor,

 • een minitentoonstelling door leden van de regiogroep WestNederland.

Bereikbaarheid

Het gebouw waarin de contactdag wordt gehouden staat in een parkje, enigszins verscholen. Met eigen vervoer kan het beste op navigatie worden gereden naar het President Kennedyplein, waar de dichtstbijzijnde ruime parkeergelegenheid is, ongeveer 100 meter van het gebouw.

Met openbaar vervoer kan (voor reizigers van buiten Den Haag) het beste worden opgestapt bij hetzij station Den Haag Centraal, hetzij Den Haag Mariahoeve op tramlijn 6 richting Leidschendam. Uitstappen bij halte Burgemeester Kolfschotenlaan. Dat is de eerste halte na de Mall of the Netherlands (rechts) en voorbij het Medisch Centrum Haaglanden (links). Na het uitstappen een paar meter teruglopen tot de verkeerslichten en dan linksaf de Burgemeester Kolfschotenlaan op; na 300 meter rechtsaf de Dobbelaan in en na weer 300 m ligt het gebouw rechts. Al met al ruim vijf minuten lopen.

 

NVTF AANWEZIG OP POSTEX

                                                      

                                               Frans Fierens was een van de bestuursleden die tijdens de Postex de honeurs waarnamen namens de vereniging.                         

Tijdens de Postex was de NVTF aanwezig met een informatiestand. Allerlei bekenden kwamen gedag zeggen. Een aantal bezoekers knoopte geïnteresseerd een gesprekje aan en nam informatiemateriaal mee om thuis te bekijken. Verder werden er contacten gelegd met andere verenigingen die misschien tot meer samenwerking zullen leiden. 

 

TERUGBLIK REGIONALE CONTACTDAG OLLAND

Ondanks het schitterende zomerweer waren op 30 september jl. toch diverse leden van de NVTF naar Olland (gem. Sint Oedenrode) gekomen voor de Regionale Contactdag. Zij genoten van de presentatie over ontwerpfouten op postzegels van Henk van Zutphen en konden de verzameling "Uit de school geklapt…Stories about school" van Peter Stobbelaar bekijken.

 

                                                                 

                                                                                 Peter Stobbelaar geeft uitleg bij zijn verzameling. (Foto: Heidi Tollenaar)

Er was weer een gezellige veiling onder leiding van Angelique Fierens en bij de thematische handelaren kon de verzameling worden uitgebreid.

                                                  

                                                                 Zoals altijd was er genoeg belangstelling voor de thematische handelaren. (Foto: Heidi Tollenaar)

De Regionale Contactdag is een van de activiteiten van de NVTF, bedoeld om de thematische verzamelaar te helpen bij het opzetten van een thematische collectie maar ook om van gedachten te wisselen over de laatste ontwikkelingen in de thematische filatelie. 

 

TERUGBLIK LANDELIJKE CONTACTDAG EN ALGEMENE LEDENVERGADERING   

Op zaterdag 13 mei jl. vond de tweede contactdag van 2023 plaats. Tijdens de bijeenkomst werd ook de Algemene Ledenvergadering gehouden. Zoals gebruikelijk werden een paar trouwe leden in het zonnetje gezet. Onder hen de heren Van den Beemt en Den Duijn die beiden 25 jaar lid zijn van de NVTF. 

                                                                                     

            De heer Van den Beemt blikt terug op 25 jaar lidmaatschap.                    Henk Tollenaar (links) karateriseert Henk den Duijn op humorvolle wijze.

Beatrix Waltman werd verrast met een bijzonder fotoboek omdat zij al veertig jaar lid is van het bestuur van de NVTF. Verschillende leden van de vereniging hadden een bijdrage voor het boek geleverd. Ook kreeg zij een postzegelvelletje dat speciaal voor de gelegenheid is gemaakt.

                                                                      

Bij een ALV horen ook de vaste agendapunten, zoals het verslag van de kascommissie. De kascontrole was dit jaar gedaan door de heren Van Bakel en Dinkgreve. Laatstgenoemde rapporteerde en adviseerde de vergadering het bestuur decharge te verlenen, wat met een applaus werd gedaan. Op speciaal verzoek van de vergadering is het verslag met aanbevelingen hier te lezen.

                                            

         Frans Dinkgreve leest het verslag van de kascommissie voor.                                    Lezing over het baggerwezen door Bram Hubregtse.

Na alle formaliteiten werden de aanwezigen getrakteerd op een boeiende presentatie over het baggerwezen door Bram Hubregtse.

 

TERUGBLIK NVTF CONTACTDAG ZWOLLE   

         

De eerste contactdag van 2023 werd gehouden in Zwolle. Er werd weer gezellig over de verschillende verzamelgebieden gesproken en gesnuffeld in door de leden meegebracht materiaal en bij de handelaren. Met veel belangstelling werd geluisterd naar de presentatie van Coosje Suiveer, die allerlei wetenswaardigheden te vertellen had over waaiers. 

                                                           

                              

 

TERUGBLIK NVTF CONTACTDAG LEPELSTRAAT

Op 8 oktober gingen we voor onze najaarsbijeenkomst naar Lepelstraat, waar we ook een aantal van onze Belgische leden mochten verwelkomen. Een prima gelegenheid om van gedachten te wisselen over de verzameling of te snuffelen in het materiaal dat door de leden te koop werd aangeboden. 

                                                    

Angelique Fierens zorgde niet alleen voor de inwendige mens, maar deed ook met enthousiasme de restantenveiling en Frans Fierens hield een lezing over lepra. Al met al was het een geanimeerde en geslaagde bijeenkomst.

                                                     

                                                                         Bieden tijdens de restantenveiling

                                                                     

                                                    Henk Tollenaar bedankt Frans Fierens voor zijn lezing over lepra

 

NIEUW! DIGITALE RONDZENDING

In het aankomende nieuwe seizoen gaat de digitale rondzending van start. De volgende thema’s komen aanbod zoals Handel-Vervoer-Geneeskunst-Wetenschap-Politiek-Oudheid (geschiedenis)-Aarde-Ruimte-Muziek-Letteren-Postgebeuren en Sport. Deze digitale rondzending, die u per mail kunt ontvangen, bevat alleen materiaal van wat u verzamelt b.v. Muziek en/of Letteren.

Deze rondzending is ingesteld om porto te besparen. Doorsturen van een zending kost namelijk  9,20 euro. Bij aankoop uit deze digitale rondzending zijn de verzendkosten bij materiaal tot 50 gram 1,50 euro, tot 50 gram 2,50 en tot 100 gram 3,50 dit is incl. behandelings-, verpakkings- en verzekeringskosten. U ontvangt een rekening van het gekochte en als deze betaald is ontvangt u het bestelde, alleen is het de bedoeling dat kleine bedragen tot 10 euro opgespaard gaat worden of u moet aangeven dat u het toch wilt ontvangen en dan rekenen we 25 cent extra.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan de commissaris rondzenddienst. Voor informatie over het inzending voor deze digitale rondzending, kunt u ook bij hem terecht. 

Er zijn overigens nog vele leden waarvan het emailadres bij ons nog niet bekend is. Een vriendelijk verzoek om het door te geven aan de ledenadministratie. Als u meteen aangeeft wat u verzamelt, kunnen wij u laten deelnemen aan de digitale rondzending.

 

THEMATISCHE FILATELIE

Filatelie is meer dan het sparen van postzegels die je toevallig krijgt. Filatelisten verzamelen en ordenen postzegels op een serieuzere manier. Ze ‘studeren’ op het materiaal waar ze een verzameling van willen maken. Ze worden vaak lid van een vereniging en bezoeken ruilbijeenkomsten en beurzen.

Zo kunnen ze verschillende soorten verzamelingen opzetten, zoals van de zegels van één bepaald land of poststukken die de ontwikkeling van het postwezen illustreren (posthistorie).

 

De NVTF is een vereniging van filatelisten die voor hun verzameling een onderwerp naar eigen keuze hebben bedacht. Dat onderwerp kan onder andere te maken hebben met hun (voormalige) beroep, hun hobby, hun huisdier, een leuke vakantie, een ervaring die diepe indruk heeft gemaakt, een historische gebeurtenis, enzovoorts. Populaire thema’s zijn muziek, vogels en andere dieren, bloemen en planten, vervoer(smiddelen), ruimtevaart, sport, gezondheidszorg, kunst en cultuur, politiek, geografie, archeologie, religie, vuurtorens, om er enkele te noemen. De keuze wordt slechts beperkt door de grenzen van iemands fantasie!

                                                                                                                     

 

Thematici beperken zich niet tot het vergaren van alleen postzegels; er is veel meer filatelistisch materiaal dat kan bijdragen tot het illustreren van het gekozen onderwerp. Daar horen bijvoorbeeld ook allerlei soorten afstempelingen en poststukken bij. Gevorderde filatelisten kennen wel twaalf verschillende, verzamelwaardige filatelistische elementen.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bijeenbrengen van een afgeronde, samenhangende verzameling met een ‘verhaal’ is het uiteindelijke doel van de thematische filatelie. Het is een verrassend leuke, boeiende en leerzame bezigheid.

LID WORDEN? Zie lidmaatschap.                                                                                             CONTACT/WEBMASTER: Jeffrey Groeneveld   

                                                                                                                                                      

LAATSTE UPDATES: 29/11/2023: Welkom, Tijdschrift THEMA; 10/11/2023: Rondzenddienst; 09/11/2023: Welkom; 06/11/2023: Welkom;  30/08/2023: Welkom, Tijdschrift THEMA; 17/07/2023: Welkom.

Laatste nieuws

Nieuwsbericht 230604 NIEUW BESTUUR KNBF

Tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen werd op 3 juni jl. een nieuw bestuur gekozen.  Op de foto ziet u van links naar rechts Ivo Slikkeveer, Arie Zonjee, Michael Brekelmans, Conny...

Nieuwsbericht NIEUWE FILAVLOG OVER WENE...

Er is weer een nieuwe FilaVlog. Aflevering 16 gaat over Wenen, een muzikale stad met keizerlijke allure.  U kunt hem bekijken door hier te klikken. Ook oudere afleveringen zijn nog te bekijken.

Huidige uitgave "Thema"

Dit is het 4e nummer van 2023

Het volgende nummer verschijnt februari 2024. Copy dient uiterlijk 15 januari 2024 in het bezit te zijn van de redactie.


 

 

Laatst toegevoegd in de bibliotheek

 • Verenpost uit de voormalige Nederlandse koloniën
  Titel Verenpost uit de voormali...
  Filatelistische kennis 2022
 • 20
  Titel 20
  De Beeldfilatelist 1956
 • Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels, deel 13
  Titel Merkwaardige en interessa...
  Fauna 2022
 • De Noordelijke zeeroute, deel 3
  Titel De Noordelijke zeeroute, ...
  Vervoer 2022
 • 18
  Titel 18
  De Beeldfilatelist 1955