Het bestuur

Henk Tollenaar,

waarnemend voorzitter/ penningmeester/ ledenadministrateur


Willeke ten Noever Bakker,

secretaris


Henk van Zutphen, 

2e secretaris-motiefcontact en hoofdredacteur Thema


Beatrix Waltmann-Steunenberg,

2e penningmeester


Koos Fase,

commisaris evenementen


Frans Fierens,

commissaris rondzenddienst

 

 

 

 

 

 
Deel van het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering (2022). Vlnr Willeke ten Noever Bakker, Henk Tollenaar, Beatrix Waltmann-Steunenberg, Henk van Zutphen en Frans Fierens.

Algemene Ledenvergadering 2022 met Koos Fase achter de tafel rechts.

Redactie Thema
H.C.F. van Zutphen, hoofdredacteur
P. van Nies
Jac. Spijkerman, opmaak
H. Suiveer (redactieadres)

Rondzenddienst
F.J.J. Fierens, commissaris rondzenddienst

Webmaster Jeffrey Groeneveld

 

Onderscheidenen (vanaf 2001)

Van de Ven-medaille:
De Van de Ven Medaille is een legpenning die wordt uitgereikt aan hen die zich in zeer bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de thema­tische filatelie in het algemeen.

2003: K. Bracke
2006: P. Daverschot
2007: M. Bottu
2009: P. Struik
2011: J.P. Toussaint
2014: J. Groeneveld

2022: J. van Duin 


 

Lutkeveldtroffe:
De Lutkeveldtrofee is een "wisselbord" dat wordt uitgereikt aan hen, die zich door het 'werken achter de schermen' (net als de naamge­ver) langdurig zeer ver­dienste­lijk hebben gemaakt voor de NVTF.

2001: J.C.J. Homan
2002: mw. A. Hartstra
2003: F.E.N. Hekkens
2004: mw. H.E. Pol
2005: H. Suiveer
2006: R.H. Misset
2007: G.A. Vogel
2008: mw. A.W.M. van Leeuwen- van Noord
2009: D. den Boer
2010: D. Jimmink
2011: A. van Haarlem
2012: J. Botman
2013: G. Mosselman
2014: P. de Koning
2015: P. van Nies
2016: W. van der Zwaan
2017: G. Kolman
2018 : P. Bleekrode

2021: S. Bangma

2022: C.J. Huijgen


Veilingcommissie
D. den Boer, voorzitter 
Eric Kaptein, lid


Bibliotheek
vacature, bibliothecaris
KNBF Bondsbibliotheek, gevestigd, Nieuwe Schaft 23, 3991 AS Houten. Openingsuren elke woensdag 10-15 uur.

Coördinatoren Regiogroepen
Coördinator Thematische Werkgroep Noord-Holland
Jeffrey Groeneveld

Coördinator Thematische Werkgroep Noord Nederland
Henk Suiveer, 0598-321101

Coördinator Thematische Werkgroep Centraal Nederland
Rob Bosman, 0342-414418

Coördinator Thematische Werkgroep West-Nederland
Jan Vogel

Coördinator Thematische Werkgroep Zuid-Nederland
Frans Fierens, 0413-472746