Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie
Thematisch verzamelen, boeiend en veelzijdig


Welkom bij NVTF

Filatelie is meer dan het sparen van postzegels die je toevallig krijgt. Filatelisten verzamelen en ordenen postzegels op een serieuzere manier. Ze ‘studeren’ op het materiaal waar ze een verzameling van willen maken. Ze worden vaak lid van een vereniging en bezoeken ruilbijeenkomsten en beurzen.

Zo kunnen ze verschillende soorten verzamelingen opzetten, zoals van de zegels van één bepaald land of poststukken die de ontwikkeling van het postwezen illustreren (posthistorie).

De NVTF is een vereniging van filatelisten die voor hun verzameling een onderwerp naar eigen keuze hebben bedacht. Dat onderwerp kan onder andere te maken hebben met hun (voormalige) beroep, hun hobby, hun huisdier, een leuke vakantie, een ervaring die diepe indruk heeft gemaakt, een historische gebeurtenis, enzovoorts. Populaire thema’s zijn muziek, vogels en andere dieren, bloemen en planten, vervoer(smiddelen), ruimtevaart, sport, gezondheidszorg, kunst en cultuur, politiek, geografie, archeologie, religie, vuurtorens, om er enkele te noemen. De keuze wordt slechts beperkt door de grenzen van iemands fantasie!

Thematici beperken zich niet tot het vergaren van alleen postzegels; er is veel meer filatelistisch materiaal dat kan bijdragen tot het illustreren van het gekozen onderwerp. Daar horen bijvoorbeeld ook allerlei soorten afstempelingen en poststukken bij. Gevorderde filatelisten kennen wel twaalf verschillende, verzamelwaardige filatelistische elementen.

Het bijeenbrengen van een afgeronde, samenhangende verzameling met een ‘verhaal’ is het uiteindelijke doel van de thematische filatelie. Het is een verrassend leuke, boeiende en leerzame bezigheid.

LID WORDEN? Zie lidmaatschap.          CONTACT/WEBMASTER: Arnold van Berkel,  vberkela@gmail.com

                                                                    

De Landelijke Contactdag van de NVTF met de Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 25 september a.s. in Amersfoort. Voor details: zie agenda.

LAATSTE UPDATES: 16/09/2021: Laatste nieuws, agenda; 6/09/2021: Welkom, Links; 4/09/2021: Laatste nieuws; 30/08/2021: Nieuwtjes landkaarten, Laatste nieuws; 27/08/2021: Laatste nieuws; 25/08/2021: Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 58, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 59, Agenda, Laatste nieuws; 23/08/2021: Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 60, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 61; 22/08/2021: Laatste nieuws; 21/08/2021: Agenda, Links, Laatste nieuws; 20/08/2021: Agenda, Links; 19/08/2021: Agenda, Inhoud tijdschrift THEMA; 18/08/2021: Links; 13/08/2021: Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 62, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 63; 10/08/2021: Links, Nieuwtjes landkaarten augustus 2021, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 64, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 65; 9/08/2021: Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 66, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 67; 7/08/2021: Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 68, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 69; 06/08/2021: Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 70, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 71; 3/08/2021: Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 72, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 73; 42/08/2021 : Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 75, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 74; 18/07/2021: Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 77, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 76; 15/07/2021: Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 79, Mag ik dit stuk wel of niet opnemen: deel 78; 13/07/2021: Links, Ons leefmilieu wordt bedreigd, wat doen wij ertegen? deel 2.

Laatste nieuws

Nieuwsbericht 210916 CORONACHECK CONTACTDAG 9 OKTOBER

De gezamenlijke Contactdag van de NVTF en de filatelistenverenigingen Latijns-Amerika en Spanje/ Portugal vindt plaats op zaterdag 9 oktober in 't Veerhuis te Nieuwegein. Iedereen is van harte welkom. Wel zal er bij de ingang een coronacheck geda...

Nieuwsbericht 210904 50 JAAR PLUK VAN D...

Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt met tekeningen van Fiep Westendorp als boek verscheen. De verhalen over de jongen en zijn kraanwagen waren aanvankelijk als kinderfeuilleton geschreven vo...

Huidige uitgave "Thema"

Dit is de 3e uitgave van 2021

De volgende uitgave valt november 2021 te verwachten.


 

 

Laatst toegevoegd in de bibliotheek

 • Nieuwtjes landkaarten september 2021
  Titel Nieuwtjes landkaarten sep...
  Aardrijkskunde en geschiedenis. 2021
 • Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? : deel 58
  Titel Mag ik dit stuk wel of ni...
  Filatelistische kennis 2014
 • Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? : deel 59
  Titel Mag ik dit stuk wel of ni...
  Filatelistische kennis 2014
 • Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? : deel 60
  Titel Mag ik dit stuk wel of ni...
  Filatelistische kennis 2015
 • Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? : deel 61
  Titel Mag ik dit stuk wel of ni...
  Filatelistische kennis 2015