Leden

In dit register hebben NVTF-leden die dat wensen zich op laten nemen(tot nader orde zijn de namen van de leden hier weggelaten; met hun toestemming zullen z.s.m. de namen weer openbaar worden). Hun verzamelgebied is aangegeven in de middelste kolom. Doorlinken naar de betreffende kan alleen als leden dit expliciet hebben toegestaan. Graag roepen we leden op hun websiteadres door te geven.

Leden die met elkaar in contact willen komen kunnen zich via Motiefcontact per e-mail opgeven bij de Commissaris Motiefcontact onder vermelding van het thema (of van meerdere thema’s) waarvoor zij contact zoeken met andere leden. Zie overigens Motiefcontact.

 

     

 

 

 

 

Apen en primaten

 

 

Muziek, dans, muziektheater (uitsluitend gebruikt).

 

 

Geografische en cartografische kaarten als bijvoorbeeld: regionale, landen, continentale en nautische kaarten, afbeeldingen van globes, aardbollen, wereldbollen, aarde en maan;
Componisten op postzegel; Handbal en Jeu de Boules.

 

Evolutie (nat. historie, geologie, paleontologie); geschiedenis van Duitsland 45-95.

 

Vaartuigen.

 

Schilderijen Europa, Rubens, Rembrandt, Van Gogh.
 

 

Literatuur op postzegels.

 

  

     

 

 

Kloosterorden; kerstmis in de kunst; Bijbel of evolutieleer.

 

Uilen (ook maximafilie), spechten (open klasse), vogels en muziek, wielewaal, grutto; spinnen; knotwilg (één kader); Wuhu – lokaalpost China (postgeschiedenis).

 

Fotografie algemeen, fotocamera’s , lensen, beroemde fotografen, personen die te maken hebben met de ontwikkeling in de fotografie
 

 

Meteorologie; archeologie bijvoorbeeld ankers, amforen, cartografie, duikboten, maritieme musea, rijksarchieven, bibliotheken, Lloyds List.

 

Computers en (oude) rekenhulpmiddelen.

 

Luchtvaart (civiel en militair).

 

 

     

  

 

Vogels.

 

Geschiedenis van Nederland; geschiedenis van Rotterdam.

 

Mezen en pompoenen.
Website:

 

Pater Damiaan; "Nikolaos van Myra tot en met Manhattan, het verhaal op postzegels van Sint Nicolaas en Santa Claus"; schaken; honden; glas in lood.

 

Draadloze telecommunicatie (radio- televisie- communicatiesatellieten).

 

Muziek; elektrische energie.

 

Flora; fauna; vliegtuigen; CEPT.

 

 

     

 

 

 

Runderen (inclusief vlees en zuivel); bijen, imkerij.

 

Bankwezen (het ontstaan van geld, oprichters, bankgebouwen, symbolen van het sparen, wereldspaardag, herdenkingen, speciale banken, postspaarbanken, muntgeld, papiergeld, effectenbeurzen, etc.); meteorologie; ijshockey.

 

Politie, Interpol, drugs; de stad Leiden.

 

Turnen; dans.

 

Vlinders.

 

Ruimtevaart; Sterrenkunde

 

Vissen.

 

Judo en Italiaanse letterkunde

 

Cartografie/landkaarten op postzegels; parachutespringen; cacao/chocolade

 

 Waterstaatzorg, Panamakanaal, Suezkanaal.

 

 

 

   

 

 

Vogels. http://www.vogelsopdecm2.nl

 

Schepen en scheepspost.

 

Kerst, schilderijen, Vliegtuigen.

 

Vogels, carnaval.

 

Miniatuurfietsen, bier op postzegels en stempels.
http://www.miniatuurfietsen.nl      www.debierdop.nl

 

 

   

  

 

Schaken.

 

Zoogdieren (vooral hondachtigen, apen en zeldzame zoogdieren), vogels. Zwitserland (niet thematisch).

 

Vogels, hele wereld.

 

Fiets, tafeltennis.

 

Moderne architectuur, Unesco- werelderfgoed.

 

Olympische Spelen.

 

 

     

  

 

Onderwijs; binnenvaart; valkerij.

 

Glasschilderkunst, Handschriften (tot ca.1550), Geschiedenis van West-Europa in de Middeleeuwen en Heiligen (tot ca. 1500) op frankeermachinestempels.

 

Geologie en vaste bodemschatten.

 

Kunstgeschiedenis; Oud-Egypte.

 

Tennis.

 

Rode Kruis; Nederland in de pré-Euro- periode en NOG.

 

Orgel
 

 

Tweede Wereldoorlog (wereldwijd); Vogels (alle); Ontdekkingsreizen en ontdekkingsreizigers (werldwijd)

 

Computers, Edelweiss, Chocolade
 

 

 

     

 

"Hoe kom je tot het bouwen van een huis?"

 

Spoorwegen; computers; literatuur.
 

 

Vossen, honden, katten; treinen; flora en fauna.

 

Huidige Europese vorstenhuizen (10); geschiedenis van Nederland, België en Engeland; ballet en dans.

 

Astronomie; Duitsland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Trans-Atlantische passagiersschepen, stoomschepen, raderboten; frankeerstempels op scheepvaartgebied.
 

 

Geneeskunde, medicijnen.

 

Wind- en watermolens; volkstuinieren.

 

Topografie; Scouting.