Lidmaatschap

Lid worden?

Meld u aan bij de penningmeester Henk Tollenaar
 

Het lidmaatschap in 2022 bedraagt:

  • € 33 per jaar

  • € 20 per jaar voor jeugdleden (tot en met 24 jaar)

  • € 15 per jaar voor huisgenoot-leden

  • € 40 per jaar voor buitenlandse leden (incl. portikosten)

U kunt als lid van NVTF tegen een gereduceerd tarief van:
* € 25,65 een abonnement nemen op het maandblad Filatelie (tarief wordt jaarlijks verhoogd).
* € 23 per jaar ook lid worden van onze Vlaamse zustervereniging Themaphila, de KLBP en een abonnement op Belgaphil.

                                     

                    
 

Betalingen op Bankrekening NL37 INGB 0000 632182 t.n.v. de Penningmeester NVTF te Renkum; Vlaamse leden van Themaphila kunnen voor het lidmaatschap van de NVTF betalen via de vereniging Themaphila (zie het kwartaalblad Themaphila, pagina 2).