Nalatenschappen

"Ik heb een schoenendoos vol losse postzegels gevonden. Mijn vader had ook een aantal albums bewaard. Kan ik die ergens voor geld inruilen?"

Het antwoord op zo’n vraag luidt ongeveer als volgt:
“Veelal levert dit in de verkoop vrijwel niets op. Serieuze verzamelaars hebben de betreffende zegels veelal al en zijn dus niet geïnteresseerd. Je zou het kunnen laten taxeren bij een postzegelveiling, misschien dat zij het in hun veiling willen inbrengen. Maar ook veilinghouders gaan voor kwaliteit en hebben graag vooral wat zeldzamere en duurdere stukken. Dus zelfs als zij het op bijvoorbeeld 50 euro taxeren, dan nog willen ze het niet altijd voor je veilen… Beginnende verzamelaars zijn er vandaag de dag niet zo veel, behalve wellicht jeugd. Maar die hebben weinig of geen geld. Er zijn wel postzegelverenigingen die jeugd willen interesseren in het verzamelen van postzegels en die zijn altijd blij met het krijgen van dozen en albums. Het spijt me je niet optimistischer te kunnen berichten.”.

Voor thematische verzamelingen, zeker als die ook poststukken e.d. bevatten, kan wel (grote) belangstelling bestaan. Dat vertaalt zich dan ook in “waarde”.

 Commissie Nalatenschappen

Op verzoek van de erfgenamen van leden van de NVTF geeft de "Commissie Nalatenschappen" adviezen en begeleiding bij de verkoop van nagelaten filatelistische verzamelingen. Het verzoek moet worden ingediend bij de secretaris van de NVTF. Bij het verzoek dient de aanvrager mededeling te doen van zijn/haar relatie tot de erflater en bevoegdheid tot het verzoek.

 De werkzaamheden van de Commissie omvatten:

a. het inventariseren van de verzameling en het geven van een globale indicatie van de verkoop­baarheid.

b. het adviseren van de meest geschikte en voordelige wijze van verkoop, daaronder begrepen het eventueel scheiden of samenvoegen van onderdelen van de verzameling.

c. het, indien door de aanvrager gewenst, verlenen van overige hulp en begeleiding bij de verkoop van de verzameling of onderdelen daarvan.

Noch de Commissie, noch het bestuur van de vereniging zijn aansprakelijk voor de gegeven advie­zen. De commissie brengt, afgezien van eventuele reis-, verblijfkosten en overige kleine kosten zoals telefoonkosten, geen kosten in rekening.