211001 BESTUURSWISSEL EN ONDERSCHEIDINGEN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Arnold van Berkel zijn taken als secretaris overgedragen aan Willeke ten Noever Bakker. Zijn werkzaamheden voor de website zijn overgenomen door Jeffrey Groeneveld.

                                                                         De nieuwe webmaster en penningmeester (foto: Heidi Tollenaar)

Een flink aantal jubilarissen was uitgenodigd voor de uitreiking van een speld van waardering. Jammer genoeg was alleen Danny Jimmink in de gelegenheid om de speld voor 25 jaar onafgebroken lidmaatschap in ontvangst te nemen.

 

Henk den Duijn overhandigt de speld aan Danny Jimmink                                                 Sjoerd Bangma neemt de Lutkeveldtrofee in ontvangst (foto's: Jeffrey Groeneveld)

Sjoerd Bangma ontving de Lutkeveldtrofee uit handen van de voorzitter, Henk den Duijn. Deze wisselprijs kreeg de heer Bangma vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging.