230604 NIEUW BESTUUR KNBF

Tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen werd op 3 juni jl. een nieuw bestuur gekozen. 

Op de foto ziet u van links naar rechts Ivo Slikkeveer, Arie Zonjee, Michael Brekelmans, Conny van Vliet (penningmeester), Peter Teurlings (voorzitter), Pieter Verbakel (secretaris) en Wout Janse. De nieuwe voorzitter, Peter Teurlings, maakte bekend dat het bestuur van plan is om in samenwerking met de diverse filatelistische verenigingen maar ook met organisaties buiten de postzegelwereld de filatelie een nieuwe impuls te geven. Het is de bedoeling dat de komende maanden daar meer duidelijk over wordt.