220924 ODE AAN VROUWEN TIJDENS WO2

De Royal Mail heeft onlangs met een serie postzegels de rol die vrouwen speelden bij het behalen van de geallieerde overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog erkend. 

                      

Lange tijd is de rol die vrouwen gespeeld hebben onderbelicht geweest, maar de laatste jaren komt daar verandering in. Deze serie postzegels is het bewijs dat er tegenwoordig met een ander oog naar de geschiedenis wordt gekeken. Ook is er meer aandacht voor de verschillende achtergronden van de vrouwen die hun steentje bijdroegen. Overigens was er al eerder aandacht voor een vrouw die de handen uit de mouwen stak tijdens de oorlog, maar zij was dan ook van koninklijken bloede.