Thema heeft 4e prijs gewonnen!!!!!

                                    

                                                

Bij een internationale wedstrijd voor filatelistische bladen met meer dan 50 deelnemers
heeft onze vereniging de 4e prijs behaald.

Deze prijs gaat vergezeld met een geldprijs van € 700.

Dit laat eens en temeer zien dat het blad Thema ook internationaal op een zeer hoog niveau staat.

De wedstrijd is een initiatief van het Duitse veilinghuis Gärtner.