210529 TOT HET UITERSTE GAAN

Op 3 juni verschijnt in de Verenigde Staten een postzegel die de aandacht vraagt voor een vergeten stukje geschiedenis.

Na de aanval van Japan op Pearl Harbor op 7 december 1941 waren de twee landen in oorlog met elkaar. Uit voorzorg werden in de VS, zonder onderscheid des persoons, Japans-Amerikaanse burgers geïnterneerd. Dit tot hun grote woede en frustratie, de meesten voelden zich inmiddels meer Amerikaans dan Japans.  Zo’n 33.000 mannen met een Japanse achtergrond wilden de Verenigde Staten als militair dienen, wat uiteindelijk na de nodige weerstand werd toegestaan. Er werd een eenheid gevormd die louter bestond uit Amerikanen met Japanse wortels, het 100th Infantry Battalion/442nd Regimental Combat Team. Hun motto was “Go for Broke”, wat vrij vertaald “Tot het uiterste gaan” betekent. De eenheid streed in Europa. Zij vocht onder andere voor de bevrijding van Frankrijk en tegen de Duitsers in Noord-Italië. Een onevenredig groot aantal van deze soldaten werd onderscheiden wegens moedig en heldhaftig optreden.

De postzegel werd ontworpen door Antonio Alcalá.