Vogels op de cm2

Recent verschenen: Vogels op de cm2

 

Samenstellers Peter Müller (vogel- en kunstliefhebber) en Tom Loorij (vogeldeskundige en tweevoudig winnaar van de L.H. Tholen Trofee) hebben op unieke wijze liefde voor kunst, liefde voor vogels en liefde voor postzegels in één boek samengebracht. Geselecteerd zijn vogelpostzegels van 266 in Nederland voorkomende soorten van 109 verschillende landen uit alle delen van de wereld. Hierdoor werd een zo groot mogelijke verscheidenheid aan vogelzegels bereikt. Zegels van landen met grote commerciële uitgiften zijn, waar maar enigszins mogelijk, vermeden. Bij de keuze van de opgenomen zegels zijn twee criteria gehanteerd: de artistieke schoonheid van de zegel en de natuurgetrouwheid van de afbeelding. Bijzondere aandacht daarom is besteed aan de vermelding van de ontwerpers of illustratoren van de zegels. Van 80% kon de naam achterhaald worden. Hierbij zijn veel beroemde ontwerpers die ook hun sporen hebben verdiend als illustrator van diverse vogelboeken. Het zijn vaak kunstwerkjes die met succes het gevecht om de kleine ruimte van enkele cm2 postzegel zijn aangegaan om de vogel zo natuurgetrouw mogelijk af te beelden.

In de rubriek “Bijzonderheid” zijn details vermeld over de afbeelding (bijv. verouderde of foutieve vogelnamen of een verklaring waarom het desbetreffende land juist deze soort heeft gekozen). Voor wat afwisseling in het getoonde filatelistische materiaal is soms gekozen voor een afbeelding van de omslag van een postzegelboekje. Voor acht soorten waarvan geen of geen mooie zegel beschikbaar was, is aan verschillende kunstenaars gevraagd of zij een tekening hiervan wilden maken. Deze tekeningen zijn gebruikt als afbeeldingen op Persoonlijke Postzegels die door PostNL in vellen van 10 zegels op de markt worden gebracht; vervolgens is een deel van zo’n vel als afbeelding in het boek opgenomen.
En natuurlijk worden ook interessante details over de vogels zelf vermeld. Daarbij is een, ook voor niet-vogelaars, uiterst lezenswaardige, tekst van ca. 150 woorden per soort geschreven aan de hand van de meest recente bij Sovon Vogelonderzoek Nederland bekende informatie.

Voorwoorden zijn er van ex-directeur van Vogelbescherming Nederland, Siegfried Woldhek (zelf kunstliefhebber) en Theo Verstrael, directeur van Sovon.

 

Müller, P. en Loorij, T.P.J.: Vogels op de cm2. 17 x 12 x 5 cm. 554 bladzijden. Harde kaft.

ISBN 9 789081 388702. Uitgeverij Müller, Den Haag. Prijs € 49,50.

 

Het is verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel of via de website: www.vogelsopdecm2.nl.