Officiële stukken

Vanzelfsprekend kent de NVTF, zoals vrijwel iedere vereniging, ook verschillende officiële stukken. Om te beginnen de statuten. Daarnaast zijn er ook reglementen voor verschillende activiteiten, zoals de rondzendingen en de veilingen.

Ook zijn er verschillende formulieren. Dit allemaal niet omdat het bestuur uit mensen bestaat die die graag alls formeel willen vastleggen en die niet kunnen of willen improviseren. We werken zo omdat we het het voor iedereen zo makkelijk en duidelijk mogelijk willen maken.

Door aan te klikken krijgt u:
De Statuten
Het Regelement voor het rondzendverkeer
Het Veilingreglement
Het Reglement van de Commissie Nalatenschappen

Het Huishoudelijk Reglement (concept)

Voor vragen over de stukken of voor vragen in het algemeen kunt u altijd terecht bij de secretaris. Doe dat gerust! Het bestuur staat graag voor u klaar.