Regiogroepen

Het blijkt dat veel leden hun kennis van) de thematische filatelie nog verder willen vergroten door middel van aparte bijeenkomsten. Daartoe zijn op initiatief van de leden thematisch/filatelistische werkgroepen opgericht in de regio's Noord-Holland (Purmerend), Noord-Nederland (Zuidlaren), Centraal-Nederland (Maarn), West-Nederland (Delft) en Zuid-Nederland (Sint-Oedenrode).

 


                                                                Bijeenkomst van de Regiogroep Noord-Nederland


De organisatie en de leiding van deze werkgroepen berusten geheel bij de leden en de activiteiten van deze werkgroepen worden gecoördineerd door enkele leden in de betreffende regio's.

Er wordt naar gestreefd om in elke regio vier bijeenkomsten per jaar te houden. De kosten van de bijeenkomsten worden door de deelnemers zelf gedragen. De onderwerpen, die tijdens de bijeenkomsten worden besproken, worden door de leden zelf bepaald en dus kunnen alle aspecten van de thematische filatelie aan de orde komen. Daarbij kan onder meer ook worden gedacht aan het uitwisselen van thematisch/ filatelistische literatuur, tips en adviezen voor het opbouwen van een (tentoonstellings)verzameling en het bespreken van een verzameling van één van de deelnemers. Het houden van een voordracht door een deskundige van binnen of buiten de werkgroep, met een daarna volgende discussie, behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Uit de reacties van de deelnemers is duidelijk gebleken, dat de werkgroepen, naast de reeds bestaande contactdagen, voorzien in de behoefte van veel leden tot verdere vorming in de thematische filatelie. De oprichting van meerdere groepen in andere regio's wordt door het bestuur van de NVTF dan ook gestimuleerd.

Leden van de NVTF die willen deelnemen aan een van de werkgroepen kunnen zich opgeven bij de coördinator van de betreffende werkgroep. Zie het lijstje van contactpersonen dat iedere keer in het Tijdschrift Thema wordt afgedrukt.

Met ingang van 2012 is een begin gemaakt met het publiceren van verslagen van de regiogroepen:
 

Noord-Nederland (Zuidlaren)


verslag 28 maart 2015
verslag 26 september 2015
verslag 21 november 2015
verslag 27 januari 2018

verslag 24 november 2018
verslag 2 februari 2019


 

Noord-Holland (Purmerend)


verslag 21 april 2015
verslag 24 november 2015

 

verslag 27 november 2018

Centraal Nederland (Maarn)


verslag 19 februari 2015
verslag 20 april 2015
verslag 17 september 2015
verslag 15 februari 2018

verslag 15 november 2018 

 

West-Nederland (Zoetermeer)


verslag 28 januari 2015
verslag 25 maart 2015
verslag 10 januari 2018
verslag 15 februari 2018
verslag 4 september 2018

 

 

Zuid-Nederland (St. Oedenrode)


verslag 10 maart 2015
verslag 12 mei 2015
verslag 20 maart 2018