Tentoonstellen?

Het deelnemen aan een tentoonstelling is vaak een hoogtepunt in het leven van een filatelist. Enerzijds kan de verzamelaar anderen laten meegenieten van een met zorg opgebouwde collectie, anderzijds wil de verzamelaar wel eens weten hoe zijn of haar verzameling wordt gewaardeerd.

Daarnaast blijkt een tentoonstelling een ideaal trefpunt voor verzamelaars, waar in een gezellige sfeer filatelistische en persoonlijke contacten worden gelegd of verstevigd en het enthousiasme voor de hobby nog verder groeit. 

Hoewel niet elke verzamelaar de behoefte heeft om zijn of haar collectie op een tentoonstelling te laten zien, zijn er binnen de NVTF veel leden, die wel deelnemen of overwegen om in de toekomst met hun verzameling naar een tentoonstelling te gaan. Al deze leden kunnen gebruik maken van de waardevolle adviezen van een aantal deskundigen binnen onze vereniging. Deze deskundigen zijn (inter)nationaal jurylid en / of hebben met hun eigen verzameling hoge bekroningen behaald op nationale en internationale tentoonstellingen.

Op contactdagen zijn vaak verschillende ervaren en deskundige NVTF-leden aanwezig. Zij zijn graag bereid u te helpen met vragen over het opstellen van het plan, de meest geschikte postzegels en stempels, de samenstelling van de afzonderlijke bladen, e.d.

Er zijn verschillende soorten tentoonstellingen. Om te beginnen is er de tentoonstelling "categorie 3". In deze categorie kan iedereen deelnemen, ook degenen die pas beginnen. Elke verzameling, ook die van gevorderde verzamelaars, moet beginnen in deze categorie. Als een verzameling daar hoog is beoordeeld door de jury, mag je door naar categorie 2. De verzamelingen die daar hoog worden beoordeeld mogen weer door naar categorie 1. Dat zijn de nationale tentoonstellingen. Vervolgens zijn er nog de grote internationale tentoonstellingen.

                                                         Gesprek met juryleden tijdens Themanifestatie 2002

Om voor jurering in aanmerking te komen dienen inzendi2ngen voor categorie 3 tenminste 2 kaders te omvatten, voor categorie 2 tenminste 3 en voor categorie 1 tenminste 4. Het maximum aantal kaders is niet bepaald, zij het dat slechts de eerste zeven kaders worden gejureerd.
Internationale inzendingen bevatten 80 of 128 bladen. Dit geldt niet voor inzendingen in de jeugdklasse, 1-Kader en Open Klasse. 

Voor meer informatie over tentoonstellen:
* zie KNBF (aldaar eerst met uw Bondspas registreren).
* scores voor medailles en promotie

* regels thematisch tentoonstellen (FIP)
* richtlijnen beoordelen thematische verzamelingen.

Specifieke informatie:

* Regels KNFB openemen persoonlijke postzegels (feb. 2010)
* Nieuwe regels eenkaderverzamelingen (jan. 2011).

Mede in verband met verschillende wijzigingen in internationale regelementen is het Bondstentoonstellingsreglement van 2007 met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd ten aan zien van het organiseren van tentoonstellingen. Zie: http://www.knbf.nl/index.php?page=tentoonstellingsreglementen