Ter lering ...

Een thematische postzegelverzameling is al te maken met 12 bladen. Dit is een zogenaamde eenkaderverzameling:

  • maak een passende titel en eventueel ondertitel;
  • maak een logische inhoudsopgave;
  • en werk dat op de volgende 11 bladzijden logisch uit met kwalitatief goed en zo veel mogelijk gevarieerd materiaal (spreiding in soort materiaal, geografisch en in tijd).

Alle onderwerpen mogen worden gekozen. Aanbevolen wordt wel het onderwerp niet al te breed te kiezen.

Het is erg leuk met een opgezette verzameling ook eens deel te nemen aan een officiële postzegeltentoonstelling. Andere verzamelaars kunnen dan ook de verzameling zien. De verzameling wordt ook -desgewenst- beoordeeld door een deskundige jury. De jury beoordeelt aan de officiële regels en geeft daarvoor punten (voor reglementen: zie KNBF). Maar wat belangrijker is: de jury geeft graag ook een "jurygesprek". In zo'n gesprek kunnen vele inzenders veel leren van het mogelijk nog beter opzetten van de verzameling.

Goede voorbeelden van bekroonde verzamelingen zijn te zien op de website van de Bund Deutscher Philatelisten. Overigens staan ook op verschillende andere websites, zoals die van onze zusterveriging Themaphila volledige (thematische) verzamelingen.

In onderstaand voorbeeld van een Nederlandstalige éénkaderverzameling is redelijk voldaan aan bovenstaande "eisen", op één ding na: er is (filatelistisch) materiaal gebruikt wat (volgens de regels) niet gebruikt zou moeten worden. Dat is in deze verzameling expres zo gedaan; ter lering zijn de redenen waarom de opgenomen stukken niet aan de reglementen voldoen op de bladen aangegeven. Als titel van deze eenkaderverzameling is expres gekozen "De verboden stad" omdat het verhaal gaat over een stad, maar "verboden" materiaal is gebruikt. De ondertitel "En weinig aanbevelenswaardige geschiedenis van Rotterdam" wijst ook in die richting.

Laat u niet ontmoedigen, het hebben van plezier in het verzamelen is het allerbelangrijkst! Geen enkele verzameling is ooit volmaakt, dit voorbeeld is echt slechts gemaakt "ter lering en vermaak...".