Thema kunsten en oudheden

Van het thema Kunsten en oudheden zijn vele duizenden zegels, blokken vellen en andere postwaardestukken bekend, echter gezien de hoeveelheid materiaal zullen veel verzamelaars zich beperken tot een of twee onderdelen. Voorbeelden daarvan zijn: schilderkunst, bouwkunst, de oudheid etc.

 

               

Een mogelijkheid is te verzamelen per gebied of enkele landen, bijvoorbeeld: West-Europa of de Eurozone. Een volgende mogelijkheid is het vertellen van een thematisch verhaal, geïllustreerd met afbeeldingen. Dit laatste is tevens een goede mogelijkheid om de verzameling te presenteren. Van schilders als Rubens zijn zoveel zegels e.d. verschenen dat hierin subcollecties maken zijn, zoals de Maria de Medici-cyclus, familieportretten en bijbelse afbeeldingen.

Voor schilderkunst zijn er diverse mogelijkheden om informatie te krijgen over de beschikbaar materiaal. Het meest compleet zijn de Duitstalige catalogi van Meinel. Deze zijn echter in zwart wit geprint op A5 papier in losse vellen. Zelf alle landencatalogi doorlopen kan ook. De Michel catalogi geven de meeste afbeeldingen. De Yvert catalogi vermelden niet alle zegels, maar worden veel door Handelaren gebruikt. Ook zijn er sites met informatie zoals: www.schilderijoppostzegel.nl en de sites van diverse internetverkopers, die claimen wereldcatalogi te bieden. Een andere aan te raden aanbieder is Michel-online. Hier kan gezocht worden op naam naar de gewenste schilder.

 

 

Thematisch zeer interessant, maar niet snel in een catalogus te vinden, zijn gelegenheidstempels, machinestempels, telegrammen e.d. met afbeeldingen van schilders, bouwwerken, Romeinse of Griekse oudheden. Vaak moet daar zelf naar worden gezocht. Met soms onverwachte vondsten.

 

 

Bibliotheek:

Bekijk alle artikelen over kunsten en oudheden in de bibliotheek.

 

De website www.schilderijoppostzegel.nl  wordt regelmatig aangevuld, o.a. met nieuwsbrieven.
Voor vragen over Schilders en Schilderijen op postzegels kan contact worden opgenomen met Rob van den Bor.