Thema literatuur

Thema literatuur

Voor leden van de NVTF zal informatie geplaatst gaan worden wat betreft verschillende, veel verzamelde, thema’s. Het is de bedoeling dat deze informatie exclusief voor leden beschikbaar is. De gedachten gaan bijvoorbeeld uit naar artikelen die eerder in THEMA (en de voorgangers daarvan) zijn verschenen. Ook kunnen door leden gemaakte catalogi worden geplaatst, die aanvullend zijn op de in de handel verkrijgbare catalogi.

In de opbouw van de site zal al worden geëxperimenteerd wat verschillende mogelijkheden zijn. Deze informatie zal meestal niet "openbaar" aan de site worden toegevoegd. Begonnen wordt met het weergeven van een lange reeks artikelen geschreven door Jan Botman: Een wandeling door de literatuur.

Degenen die zich geroepen voelen andere informatie toe te voegen: neem contact op met de webmaster.

             

Bibliotheek:

Bekijk alle artikelen over literatuur in de bibliotheek.