Thema muziek

Voor leden van de NVTF zal informatie geplaatst gaan worden wat betreft verschillende, veel verzamelde, thema's. Het is de bedoeling dat deze informatie exclusief voor leden beschikbaar is. De gedachten gaan bijvoorbeeld uit naar artikelen die eerder in THEMA (en de voorgangers daarvan) zijn verschenen. Ook kunnen door leden gemaakte catalogi worden geplaatst, die aanvullend zijn op de in de handel verkrijgbare catalogi.
 

In de opbouw van de site zal al worden geëxperimenteerd wat verschillende mogelijkheden zijn. Deze informatie zal, totdat voldoende substantie is verkregen, voorlopig "openbaar" aan de site worden toegevoegd. Begonnen wordt met het weergeven van onderwerpen op het terrein van muziek en schilderkunst. Op deze pagina muziek: allerlei over musici en muziekinstrumenten en aanverwante onderwerpen zoals dans.Van het thema Muziek zijn vele duizenden zegels, blokken vellen en andere waardestukken bekend, echter gezien de hoeveelheid materiaal zullen veel verzamelaars zich beperken tot een groep binnen de muziek of een stijl. Voorbeelden daarvan zijn: Muziek in de in de lage landen, Jazz, dans.

 

 

 

Een andere mogelijkheid is te verzamelen per gebied of enkele landen, bijvoorbeeld: Nederland of Azië. Een derde mogelijkheid is het vertellen van een thematisch verhaal, geïllustreerd met afbeeldingen. Dit laatste is ook een goede mogelijkheid om de verzameling te presenteren. Van componisten als Mozart, Beethoven en Bach zijn zoveel zegels e.d. verschenen dat hierin subcollecties maken zijn. 

Bibliotheek:

Bekijk alle artikelen over muziek in de bibliotheek.

Link: http://www.motivgruppe-musik.com