Thematische Filatelie

Thematische filatelie is het verzamelen van postzegels en/ of poststukken over een bepaald, zelf te kiezen, onderwerp. Veel verzameld worden (onderdelen van) onderwerpen als: schepen, planten, dieren, muziek (instumenten of componisten), spoorwegen of geschiedenis.

Ieder is vrij te verzamelen wat hij of zij wil en op de manier zoals hij of zij wil. Zo zijn er verzamelaars van vogels die alleen postzegels (geen poststukken) verzamelen en ze groeperen in hun stockboeken naar soort. Anderen verzamelen exact volgens de reglementen van thematisch verzamelen zoals deze internationaal zijn opgesteld. Een overzicht van de diverse reglementen kunt u vinden op de site van de KNBF. Sommige verzamelaars nemen ook deel aan tentoonstellingen die regionaal, nationaal en internationaal worden georganiseerd.

In een thematische verzameling (volgens de "regels") wordt het thema behandeld net als in een boek. Gaat het bijvoorbeeld over een dier dan komen onder andere aan de orde: geboorte, levenswijze, voeding, "huisvesting" (vogelnest), "familieleden" (verwante soorten) e.d. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van poststukken en korte teksten. Poststukken zijn naast postzegels bijvoorbeeld postzegelboekjes, geïllustreerde briefkaarten, poststempels, "roodfrankeringen" en telegrammen.

Van groot belang in een thematische verzameling is natuurlijk een goede kwaliteit van het materiaal, maar ook een gedegen kennis van het gekozen onderwerp. Van belang is ook dat gedacht wordt aan een goede spreiding van het materiaal: oudere stukken en nieuwe stukken, stukken uit verschillende delen van de wereld en stukken van allerlei aard (naast postzegels ook een brede variëteit aan poststukken).