Tijdschrift THEMA

De NVTF geeft vijf maal per jaar het tijdschrift THEMA uit. Het tijdschrift wordt door velen gezien als het beste tijdschrift op het terrein van thematische filatelie. In THEMA staan vele algemene en actuele artikelen over hoe op tentoonstellingsniveau thematische filatelie te bedrijven. Ook staan er altijd verschillende artikelen gepubliceerd over thematische onderwerpen op het terrein van flora, fauna, schepen, muziek, sport, e.d. Door de grote verscheidenheid aan thema's kunnen uiteraard niet alle thema's regelmatig aan de orde komen. In THEMA worden ook thematische artikelen uit andere (buitenlandse) bladen besproken. Daarnaast staan in THEMA het verenigingsnieuws van de NVTF en advertenties van postzegelhandelaren die gespecialiseerd zijn in de thematische filatelie.

 

Het blad THEMA bestaat sinds 1988 onder deze naam. Daarvoor heette het verenigingsblad 'De Beeldfilatelist'. Van THEMA is een volledig register (register Thema november 2018 ) vanaf 1988 beschikbaar. Het blad bestaat uit ca. 50 bladzijden op A4-formaat in fullcolour. Heeft een artikel uw speciale interesse kunt u een kopie van het gehele artikel vragen.

 

Wilt u in het bezit komen van de laatste THEMA? Maak dan € 8,12 (€ 5 en € 3,12 verzendkosten) over op giro NL15 INGB 0005 5886 96  ten name van de NVTF, alg. fin. beheer te Renkum onder vermelding van "laatste THEMA" en de betreffende maand. Vergeet niet uw naam en adres te melden aan de penningmeester.

 

Voor onderwerpen in THEMA in 2008 klik op: Overzicht Thema 2008.
Voor onderwerpen in THEMA in 2009 klik op: Overzicht Thema 2009.
Voor onderwerpen in THEMA in 2010 klik op: Overzicht Thema 2010.
Voor onderwerpen in THEMA in 2011 klik op: Overzicht Thema 2011.
Voor onderwerpen in THEMA in 2012 klik op: Overzicht Thema 2012.
Voor onderwerpen in THEMA in 2013 klik op: Overzicht Thema 2013

 

De laatste vijf nummers (2019 en 2018) van THEMA ziet u hieronder met o.a. de volgende onderwerpen:

 

 

 

THEMA 2019-1: VITAMINE B1

 

* Door de bomen het bos zien: deel 2.
* Onderaan de filatelistische ladder: deel 15.
* De vlucht van de Rodina.
* Internationale Jux- und Liebespostkarte.
* Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels: deel 7.
* Stokpaardjes.
* Filatelie op vakantie in Polen.
* Muziek en Politiek: deel 14.

 

 


THEMA 2018-2: EEN WANDELING DOOR DE LITERATUUR(62)

* St. Joris en de draak.
* Herman Rosse, schakel tussen Academy Award en Vredespaleis.
* Onderaan de filatelistische ladder: deel 11.
* Jureren van thematische inzendingen.
* Een wandeling door de literatuur: deel 62.
* Verkeerde (in)drukken van Nederland.
* De Wilde Eend.
* Het postmuseum in Londen.
* Malaria
* Postzegels in Blik.

 


THEMA 2018-3: VITAMINE A.

* Met de "Adelaar" naar de Noordpool
* Een wandeling door de literatuur(63)
* Romeinse helmen en viziermaskers
* Beroemde honden: Bobbie(6)
* De steenuil
* Stephen Hawking
* Vikingen in Istanbul?
* Onderaan de filatelistische ladder(12)
* Muziek en Politiek(13)

 

 


 

 

 

THEMA 2018-4: KIRKJUBØOUR

*Onderaan de filatelistische ladder(13)
*Hortus Botanicus Kirstenbosch (Zuid-Afrika)
*Kirkjubøur
*Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels: deel 6.
* Einstein, het heelal en de algemene relativiteitstheorie
*Damas(cus) & Alep(po)
*Onder- en overfrankering


THEMA 2018-5: EEN WANDELING DOOR DE LITERATUUR(64)

 

*De bijeneter
*Beroemde honden: Sirius
*Door de bomen het bos zien(1)Misbruik van functie
*Misbruik van functie
*De horizon
*Onderaan de filatelistische ladder(14)
*Paul Merwart, kunstenaar, ambtenaar en avonturier