Tijdschrift THEMA

De NVTF geeft vier maal per jaar ( februari, mei, augustus en november) het tijdschrift THEMA uit. Het tijdschrift wordt door velen gezien als het beste tijdschrift op het terrein van thematische filatelie. In THEMA staan vele algemene en actuele artikelen over hoe op tentoonstellingsniveau thematische filatelie te bedrijven. Ook staan er altijd verschillende artikelen gepubliceerd over thematische onderwerpen op het terrein van flora, fauna, schepen, muziek, sport, e.d. Door de grote verscheidenheid aan thema's kunnen uiteraard niet alle thema's regelmatig aan de orde komen. In THEMA worden ook thematische artikelen uit andere (buitenlandse) bladen besproken. Daarnaast staan in THEMA het verenigingsnieuws van de NVTF en advertenties van postzegelhandelaren die gespecialiseerd zijn in de thematische filatelie.

Het blad THEMA bestaat sinds 1988 onder deze naam. Daarvoor heette het verenigingsblad De Beeldfilatelist. Hoofdredacteuren van De Beeldfilatelist waren onder anderen Karel Heymans, Drewes Veenstra en Wolter van der Zwaan.

De geschiedenis van het tijdschrift werd in 2012 in de 25e jaargang beschreven door drie hoofdredacteuren (Wolter van der Zwaan, Paul Daverschot en Henk van Zutphen) die leiding hebben gegeven aan het blad. 

Van THEMA is een volledig register (register Thema augustus 2023) vanaf 1988 beschikbaar. Het blad bestaat uit ca. 40 - 44 bladzijden op A4-formaat in fullcolour. Heeft een artikel uw speciale interesse kunt u een kopie van het gehele artikel vragen of het opzoeken in de Bibliotheek waar alle artikelen vanaf 2004 voor de leden van de NVTF beschikbaar zijn. De artikelen in de categorie Filatelistische kennis zijn voor iedereen zonder wachtwoord te raadplegen. Hetzelfde geldt voor de artikelen uit de eerste jaargangen van Thema die vanaf dit jaar op de site geplaatst worden.

Wilt u in het bezit komen van de laatste THEMA? Maak dan € 8,12 (€ 5 en € 3,12 verzendkosten) over op giro NL15 INGB 0005 5886 96  ten name van de NVTF, alg. fin. beheer te Renkum onder vermelding van "laatste THEMA" en de betreffende maand. Vergeet niet uw naam en adres te melden aan de penningmeester.

Wilt u zelf een artikel schrijven voor THEMA? Neem gerust contact op met de redactie. De richtlijnen voor auteurs vindt u hier.

Voor de onderwerpen in THEMA jaargang 2022 klik hier.

De inhoud van de laatste vier nummers van THEMA (2022-2023) ziet u hieronder:

 

THEMA 2023-1: Insuline

* Insuline, een meer dan honderdjarige ontdekkingsreis

* Aardappels - Aardappels worden aangevallen, wetenschappers 

  ter verdediging

* Ongebruikelijke frankeringen

* Onderaan de filatelistische ladder (32)

* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? (97)

* Olbrichs "Gouden Kool" ontleed

* Het vijfde jaargetijde

* Verenigingsnieuws

* Gelezen voor u

* Beroemde honden (10)

* Door de bomen het bos zien (15) - eenzaadlobbigen

* Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels

  (14)

* Register Thema 2022

* Filatelistische agenda

 

 

THEMA 2022-2: H.P. Berlage

* Hendrik Petrus Berlage

* Aardappels (2)

* Door de boment het os zien (12) - Primitieve Bedektzadigen

* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? (94)

* Een wandeling door de literatuur (71)

* Verenigingsnieuws

* Charles Lindbergh, méér dan The Lone Eagle (1)

* Ons leefmilieu wordt bedreigd, wat doen wij er tegen? (5)

* Onderaan de filatelistische ladder (29)

* Kemphaan (Calidris Pugnax)

* De Noordelijke Zeeroute (1)

* Burgemeester Offinga neemt eerste velletje "Bouw postzegel"

  hospice in ontvangst

* Gelezen voor u

* Filatelistische agenda

 

 

THEMA 2023-3: De zijderups

* De handel en wandel van de zijderups

* Muziek en politiek (17)

* Aardappels (7)

* Onderaan de filatelistische ladder (34)

* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? (99)

* Verenigingsnieuws

* Grote trap (Otis Tarda)

* Blauwe Pauw (Pavo Cristatus) 

* Insuline, een meer dan honderdjarige ontdekkingsreis - een 

  nawoord               

* Een pioniersvlucht als diplomatieke goodwill

* Gelezen voor u

* Kriskraswandeling door de Brusselse Art Nouveau (1)

* Beroemde honden (12)

* Filatelistische agenda

 

THEMA 2023-4: Brusselse Art Nouveau

* Aardappels

* Onderaan de filatelistische ladder (35)

* Kriskraswandeling door de Brusselse Art Nouveau (2)

* Verenigingsnieuws

* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen (100)

* Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels

  (16) - Eerstedagenveloppen 

* KNBF-Jo Toussainttoernooi 2023

* Bazooka: Kauwgom, wapen en muziekinstrument

* Een wandeling door de literatuur (73)

* De handel en wandel van de zijderups (2)

* Driekoningen

* Filatelistische agenda