Tijdschrift THEMA

De NVTF geeft vier maal per jaar ( februari, mei, augustus en november) het tijdschrift THEMA uit. Het tijdschrift wordt door velen gezien als het beste tijdschrift op het terrein van thematische filatelie. In THEMA staan vele algemene en actuele artikelen over hoe op tentoonstellingsniveau thematische filatelie te bedrijven. Ook staan er altijd verschillende artikelen gepubliceerd over thematische onderwerpen op het terrein van flora, fauna, schepen, muziek, sport, e.d. Door de grote verscheidenheid aan thema's kunnen uiteraard niet alle thema's regelmatig aan de orde komen. In THEMA worden ook thematische artikelen uit andere (buitenlandse) bladen besproken. Daarnaast staan in THEMA het verenigingsnieuws van de NVTF en advertenties van postzegelhandelaren die gespecialiseerd zijn in de thematische filatelie.

Het blad THEMA bestaat sinds 1988 onder deze naam. Daarvoor heette het verenigingsblad 'De Beeldfilatelist'. 

De geschiedenis van het tijdschrift werd in 2012 in de 25e jaargang beschreven door de drie hoofdredacteuren (Wolter van der Zwaan, Paul Daverschot en Henk van Zutphen) die leiding hebben gegeven aan het blad. 

Van THEMA is een volledig register (register Thema mei 2021) vanaf 1988 beschikbaar. Het blad bestaat uit ca. 40 - 44 bladzijden op A4-formaat in fullcolour. Heeft een artikel uw speciale interesse kunt u een kopie van het gehele artikel vragen.

Wilt u in het bezit komen van de laatste THEMA? Maak dan € 8,12 (€ 5 en € 3,12 verzendkosten) over op giro NL15 INGB 0005 5886 96  ten name van de NVTF, alg. fin. beheer te Renkum onder vermelding van "laatste THEMA" en de betreffende maand. Vergeet niet uw naam en adres te melden aan de penningmeester.

Wilt u zelf een artikel schrijven voor THEMA? Neem gerust contact op met de redactie. De richtlijnen voor auteurs vindt u hier.

Voor de onderwerpen in THEMA jaargang 2020 klik hier.

De inhoud van de laatste vier nummers van THEMA (2022) ziet u hieronder:

 

THEMA 2022-1: AARDAPPELS

* Aardappels (1)

* Halfvasten

* Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels (12): vogels en hun vleugels

* Onderaan de filatelistische ladder (28)

* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? (93)

* Verenigingsnieuws

* Gelezen voor u

* Een wandeling door de literatuur (70)

* Door de bomen het bos zien (11) - eenzaadlobbigen

* Sir HUbert Wilkins - een veelzijdige poolonderzoeker

* George Brassens

* Lion Cachet, de Art Nouveau en de filatelie

* Register Thema 2021

* Filatelistische agenda

 

 

THEMA 2022-2: H.P. BERLAGE

* Hendrik Petrus Berlage

* Aardappels (2)

* Door de boment het os zien (12) - Primitieve Bedektzadigen

* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? (94)

* Een wandeling door de literatuur (71)

* Verenigingsnieuws

* Charles Lindbergh, méér dan The Lone Eagle (1)

* Ons leefmilieu wordt bedreigd, wat doen wij er tegen? (5)

* Onderaan de filatelistische ladder (29)

* Kemphaan (Calidris Pugnax)

* De Noordelijke Zeeroute (1)

* Burgemeester Offinga neemt eerste velletje "Bouw postzegel" hospice in ontvangst

* Gelezen voor u

* Filatelistische agenda

 

 

THEMA 2022-3: Charles Lindbergh

* Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) (2)

* Door de bomen het bos zien (13) - Geavanceerde tweezaadlobbigen

* Charles Lindbergh, méér dan The Lone Eagle (2)

* Onderaan de filatelistische ladder (30)

* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen> (95)

* Verenigingsnieuws

* Ons leefmilieu wordt bedreigd, wat doen wij er tegen? (6)

* Blauwe Pauw (Pavo Cristatus) 

* Een bijzonder stuk in mijn verzameling

* De Noordelijke Zeeroute (2)

* Beroemde honden (10) - Legendarische, gevaarlijke honden

* Aardappels (3)

* Gelezen voor u

* Filatelistische agenda

 

 

THEMA 2022-4: Kerstfeest

* Kerstfeest

* De eerste postzegels met een mot

* Onderaan de filatelistische ladder

* Door de bomen het bos zien (14) - De familie van de napjesdragers en berken

* Verenigingsnieuws

* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen (96)

* Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels (13) - Zegels en vellen met afwijkende vormen 

* De noordelijke zeeroute (3)

* Verenpost uit de voormalige Nederlandse koloniën

* Filatelistische agenda