Tijdschrift THEMA

De NVTF geeft vier maal per jaar ( februari, mei, augustus en november) het tijdschrift THEMA uit. Het tijdschrift wordt door velen gezien als het beste tijdschrift op het terrein van thematische filatelie. In THEMA staan vele algemene en actuele artikelen over hoe op tentoonstellingsniveau thematische filatelie te bedrijven. Ook staan er altijd verschillende artikelen gepubliceerd over thematische onderwerpen op het terrein van flora, fauna, schepen, muziek, sport, e.d. Door de grote verscheidenheid aan thema's kunnen uiteraard niet alle thema's regelmatig aan de orde komen. In THEMA worden ook thematische artikelen uit andere (buitenlandse) bladen besproken. Daarnaast staan in THEMA het verenigingsnieuws van de NVTF en advertenties van postzegelhandelaren die gespecialiseerd zijn in de thematische filatelie.

 

Het blad THEMA bestaat sinds 1988 onder deze naam. Daarvoor heette het verenigingsblad 'De Beeldfilatelist'. Van THEMA is een volledig register   ( register Thema februari 2021) vanaf 1988 beschikbaar. Het blad bestaat uit ca. 40 - 44 bladzijden op A4-formaat in fullcolour. Heeft een artikel uw speciale interesse kunt u een kopie van het gehele artikel vragen.

 

Wilt u in het bezit komen van de laatste THEMA? Maak dan € 8,12 (€ 5 en € 3,12 verzendkosten) over op giro NL15 INGB 0005 5886 96  ten name van de NVTF, alg. fin. beheer te Renkum onder vermelding van "laatste THEMA" en de betreffende maand. Vergeet niet uw naam en adres te melden aan de penningmeester.

 

Voor onderwerpen in THEMA in 2008 klik op: Overzicht Thema 2008.
Voor onderwerpen in THEMA in 2009 klik op: Overzicht Thema 2009.
Voor onderwerpen in THEMA in 2010 klik op: Overzicht Thema 2010.
Voor onderwerpen in THEMA in 2011 klik op: Overzicht Thema 2011.
Voor onderwerpen in THEMA in 2012 klik op: Overzicht Thema 2012.
Voor onderwerpen in THEMA in 2013 klik op: Overzicht Thema 2013

 

De laatste vijf nummers (2020 en 2019) van THEMA ziet u hieronder met o.a. de volgende onderwerpen:

 

 

 

THEMA 2021-1: SPEELGOED EN SPEL

* Toeval in Postojna.
* Speelgoed en spel.
* Onderaan de filatelistische ladder: deel 24.
* Bakelite.
* Schitterende "corona-vogels".
* Een bijzonder stuk uit mijn verzameling ( Dentecane).
* Een wandeling door de literatuur: deel 69.
* Door de bomen het bos zien: deel 7.
* Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? : deel 89.
* Het Atoombureau IAEA, een VN-agentschap gericht op
   vreedzaam gebruik van kernenergie: deel 1.
* De Rosenmontag van Eupen.

 

 


THEMA 2020-2: OTTO WAGNER

* Casa Batlló, een bijzonder bouwwerk van Anton Gaudi.
* De vestiging van Wenen van het atoombureau.
* Ons leefmilieu wordt bedreigd, wat doen wij er tegen? : deel 1.
* 1918, Vier prominente Weense kunstenaars sterven: deel 4.
* Een wandeling door de literatuur: deel 68.
* Onderaan de filatelistische ladder: deel 21.
* Vlinderfilatelie: deel 1.
* Zo maar wat herinneringen aan veertig jaar tentoonstellen en dertig jaar jureren.
* Boomklever.
* Kroonjaar.

 


THEMA 2020-3: THE GOLDEN SPIKE.

* Onderaan de filatelistische ladder(22).
* De vestiging in Wenen van het  Atoombureau(2).
* Ons leefmilieu wordt bedreigd, wat doen wij er tegen? : deel 2.
* Vlinderfilatelie: deel 2.
* Postcrossing.
* Veldleeuwerik.
* Leeuwerik? Veldleeuwerik!
* Arnold Böcklin.
* Vitamines: deel 4.
* Vitamines intermezzo: deel 1.
* The GOlden Spike.
 

 

 

THEMA 2020-4: POOLHONDEN

* Ludwig Mies van der Rohe, een modernistisch architect
* Merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels(10)
* Vlinderfilatelie: deel 3
* Historische luchtschepen van Engeland
* Beroemde honden: deel 8, Poolhonden
* Sint-Maartensvogel
* Nogmaals de veldleeuwerik, maar nu rechtgezet
* Postcrossing als basis voor een tentoonstellingsverzameling
* Door de bomen het bos zien"deel 6, bosbijproducten
* Onderaan de filatelistische ladder(23)
* Postzegels ontwerpen op I.K.C. Leuken
* Dode herfstbladeren