Veilingen

Elk jaar wordt, vanaf circa februari, een schriftelijke veiling van thematisch materiaal gehouden. De lijst met kavels wordt op op deze site gepubliceerd. De veilingen betreffen ca. 1250 kavels.  Het veilingmateriaal bestaat vooral uit postzegels. Ook worden af en toe ‘oude’ catalogi en wordt literatuur aangeboden. Ook niet-leden kunnen materiaal verkopen en (achtergesteld aan leden) kopen. 
 
   
    Daarnaast vinden er regelmatig kleine "restantenveilingen" plaats  op de contactdagen van de NVTF. Voor deze veilingen kunnen alleen leden materiaal inzenden en een bod uitbrengen. Op deze website vinden ook regelmatig veilingen plaats (zie onder "Laatste nieuws"op de homepage).

Inzenden voor de schriftelijke veilingen.

Alle leden van de NVTF kunnen kavels inzenden voor de jaarlijkse schriftelijke veilingen. De veiling vind plaats in februari/maart. Inzenden voor een veiling kan tot uiterlijk tot 1 oktober voorafgaand aan de veiling. Voor het inzenden voor een veiling moet u gebruik maken van een inzendformulier en een inzendlijst. Op het inzendformulier en inzendlijst staat nadere toelichting hoe u e.e.a. kunt invullen. De beide formulieren kunt u hier downloaden.

Inzendformulier inzender      Inzendlijst inzender

De veiling is primair voor de leden van de NVTF, maar ook niet-leden kunnen een bod uitbrengen. Aan niet-leden kunnen alleen die kavels worden toegewezen waarop niet door leden is geboden. Leden gaan altijd voor, biedingen van niet-leden tellen in het geheel niet mee voor kavels waarop ook leden hebben geboden. Dit in acht nemende geldt het volgende.
Kavels worden toegewezen aan de bieder die het hoogste bod heeft uitgebracht. Is door meer personen hetzelfde hoogste bod uitgebracht, dan wordt de betreffende kavel toegewezen aan de bieder wiens bod als eerste door de veilingcommissie is ontvangen. Als hoogste verkoopprijs geldt het op één na hoogste bod, vermeerderd met één biedstap, met het eigen bod als maximum. De kopers zijn over het bedrag van de toegewezen kavels zijn NVTF-leden 10% opgeld ten gunste van de NVTF verschuldigd (niet-leden: 20%), alsmede de verzendkosten.
Na sluitingsdatum van de veiling ontvangen alle bieders, zo mogelijk binnen 14 dagen, bericht met de aan hen toegewezen kavels met vermelding van het totaalbedrag. Toezending van het gekochte materiaal geschiedt na ontvangst van het verschuldigde bedrag. De veilingcommissie tracht zo goed mogelijke omschrijvingen van de kavels te geven. De beschikbare ruimte laat evenwel niet toe dat deze uitgebreid zijn. Sommige thema's, zoals flora en fauna, zijn zeer gewild. Dit kan teleurstellingen met zich brengen, omdat men geen kavels krijgt toegewezen. Op sommige kavels worden wel tot 10 biedingen gedaan. Deelname aan de veiling is slechts mogelijk door inzending van een biedformulier. Niet-leden vullen geen lidmaatschapsnummer (dat staat op het adresetiket van Thema) in.                                                      

  

                                                                  

                           VOOR NADERE INFORMATIE VOLGENDE VEILINGEN: MAIL DE WEBMASTER.