Verzekeren

Als NVTF-lid kunt u uw postzegelverzameling bij u thuis (in Nederland) verzekeren tegen diefstal (met zichtbare braaksporen) via de ‘paraplu polis’ die de KNFB heeft afgesloten. Bij diefstal moet wel kunnen worden bewezen dat de stukken in uw bezit waren. Het is niet vereist de verzameling in een kluis te bewaren. 

Voor een verzameling die voor meer dan € 10.000 verzekerd zou kunnen gaan worden is een taxatierapport van de verzameling nodig. Dat rapport moet zijn afgegeven door een bij de NVPH (Nederlndse Vereniging van Postzegel Handelaren) aangesloten handelaar. Van de diefstal moet aangifte zijn gedaan bij de politie. 

De verzekeringspremie bedraagt 5,1 promille van het te verzekeren bedrag. Dat betekent dus bij een verzameling van € 10.000 een premie van € 51. Daar komen dan nog wel de assurantiebelasting en de administratiekosten bij (in dit voorbeeld is dat circa € 10). 

Een afschrift van de polis is opgenomen op de website www.knbf.nl. Aanmelden via het Bondsbureau van de KNBF, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht. 

N.B. Beschreven is de situatie per januari 2011. Aan hetgeen hiervoor is vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.