Vier contactdagen

Om de leden de gelegenheid te geven om hun ervaringen uit te wisselen en in het algemeen hun kennis van de thematische filatelie te vergroten, organiseert de NVTF vier maal per jaar een Contactdag.

Deze Contactdagen worden in verschillende plaatsen gehouden, gespreid over het land. Dit om zo veel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen om per jaar minstens één Contactdag te kunnen bezoeken.

De Contactdagen zijn openbare bijeenkomsten en dus ook toegankelijk voor andere belangstellenden. De Contactdagen zijn daarom ook een goede gelegenheid voor andere filatelisten om kennis te maken met de NVTF. 

Het is inmiddels een traditie dat de leden en ook de andere belangstellenden met een gratis kopje koffie worden ontvangen. De toegang is gratis.

                                                                                                                   

KENNIS...

Tijdens elke Contactdag wordt een lezing gehouden over een bepaald thema of wordt voorlichting gegeven over het opbouwen van een verzameling. Ook kunt u daar adviezen krijgen over het deelnemen met uw verzameling aan tentoonstellingen.

 

 

...EN MATERIAAL

Bovendien is op de Contactdagen altijd een aantal postzegelhandelaren aanwezig, die zijn gespecialiseerd in de thematische filatelie. Ook mogen leden zelf (een bescheiden hoeveelheid) materiaal meenemen dat zij willen verkopen. Iedere thematicus zal op een Contactdag dus iets kunnen vinden voor de uitbreiding van zijn of haar verzameling.