Waarde van postzegels

Algemeen
Met postzegels is het net zo als met vele andere zaken. Als je het wilt hebben (kopen) kost het relatief veel geld en als het weer wilt verkopen krijg je er relatief weinig voor terug. Dat is meestal het geval. Postzegels sparen om te 'beleggen' is iets wat alleen specialisten kunnen (en zelfs zij vergissen zich meer dan eens...).

Er bestaan verschillende soorten catalogi: postzegels van landen (NVPH: Nederland en overzeese rijksdelen, Yvert, Michel, enz.), luchtpoststukken, postzegelboekjes, enz. en van thema's. Zowel gedrukte catalogi als op internet. In catalogi staat ook vaak de waarde van elk zegel of poststuk aangegeven. Vaak vraagt een handelaar voor het verkopen van een zegel of stuk een bepaald percentage van de cataloguswaarde, zeg 70%. De aankoop door een handelaar gaat vaak per partij, waarbij vaak niet meer dan enkele tientallen procenten wordt geboden, als een handelaar al bereid is tot aankoop.

Postfris of gestempeld?
Vaak is het zo dat postfrisse postzegels, dat zijn ongestempelde zegels met de originele gom op de achterzijde en zonder een plakkertje of zo, meer waard zijn dan gestempelde zegels. Van de gestempelde zegels hebben zegels met een bescheiden goed leesbaar stempel vaak een hogere waarde dan gestempelde zegels met een zwaar dik stempel of stempels met golflijnen.

Soms zijn zegels echter maar een paar dagen geldig geweest, of zijn zegels zelden gebruikt voor frankering. Dan zijn gestempelde zegels zeldzaam en dus duurder dan postfrisse zegels. Er zijn ook heel bijzondere stempels en als toevallig een dergelijk bijzonder stempel op een zegel staat, is zo'n zegel natuurlijk ook relatief veel waard.

Poststukken
Naast postzegels zijn, zeker voor thematische postzegelverzamelaars, poststukken van belang. Dit zijn onder andere brieven, briefkaarten, telegrammen met bijzondere stempels, afbeeldingen en dergelijke. Veel poststukken die echt hebben 'gelopen' zijn uniek. De prijs van unieke stukken wordt altijd bepaald door 'wat een gek er voor geeft'. Poststukken, zeker oudere stukken, zeg van voor 1950, met bijzondere frankeringen, stempels, strookjes, postale aantekeningen, zijn vaak meer gevraagd dan postzegels. En daardoor behouden zij meer hun waarde.