Wat doet de NVTF?

De NVTF:

- organiseert vier contactdagen per jaar;

- geeft vier maal per jaar het tijdschrift THEMA uit;

- verstuurt elf maal per jaar een digitale NVTF Nieuwsbrief;

- heeft een informatieve website;

- heeft een goed functionerende rondzenddienst;

- zorgt voor contacten tussen leden op het eigen verzamelgebied: motiefcontact;

- organiseert jaarlijks enkele veilingen;

- heeft regiogroepen die ca. 4x per jaar in een regio bijeenkomen;

- kent een vertaalservice voor moeilijke teksten op zegels en stukken;

- heeft een zeer uitgebreide digitale bibliotheek.

 

                                                                       Contactdag Zwolle, januari 2023

Leden kunnen adviezen krijgen over de opbouw en de inhoud van hun verzameling. Veelal gebeurt dit tijdens de contactdagen. Leden die deel willen nemen aan een tentoonstelling kunnen natuurlijk ook eerst hun verzameling voorleggen aan één van de deskundige leden van de NVTF. Bij de tentoonstelling zelf kunnen zo betere resultaten worden behaald.

                                                                                                                                

                       De bestuursleden Koos Fase en Willeke ten Noever Bakker tijdens de Postex, oktober 2021

Bij sommige tentoonstellingen en beurzen staat de NVTF met een eigen stand om aan iedereen advies te geven en natuurlijk om leden te werven. Ook is het bezoeken van een tentoonstelling nuttig: je krijgt haast altijd weer nieuwe informatie en nieuwe ideeën!