220213 CORRECTIE ONJUISTE DATA CONTACTDAGEN IN THEMA

Bij het schrijven van het voorwoord van het februarinummer van ‘Thema’ ben ik met mijn gedachten waarschijnlijk heel ver afgedwaald, want in de data van de contactdagen waarvan ik u opriep die vast in uw agenda te noteren, heb ik twee fouten gemaakt. “9 maart in Nieuwegein” moet 19 maart zijn, en “14 september samen met Gabriël” moet 10 september zijn. Gelukkig staat in de uitnodiging voor de contactdag in Nieuwegein op pagina 18 wel de juiste datum en is 10 september nog ver weg. Toch kan het lezers op het verkeerde been zetten. Als dan ook nog blijkt, dat ik geen van deze contactdagen in de filatelistische agenda heb opgenomen, is een correctie zeker op zijn plaats. Hier volgt de correcte opgave:

19 maart

Contactdag van de NVTF met de Filatelistische contactgroep Oost-Europa en de Vereniging voor Tsjechoslowakije Filatelie.

‘Het Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ te Nieuwegein. Aanvang 10.00 uur.

16 april

‘Filanumis’ munten- en postzegelbeurs.

EXPO-Houten, Meidoornkade 24 te Houten. Aanvang 09.30 uur.

Info (ook over de entreeprijs): www.geertzenphilatelie.nl/beursagenda

21 mei

Landelijke contactdag van de NVTF met Algemene Ledenvergadering.

‘De Bron’, Vogelplein 1, 3815 GV te Amersfoort. Aanvang 10.00 uur. Zie de uitnodiging in het meinummer.

10 september

Contactdag van de NVTF met filatelistenvereniging Gabriël.

Nadere informatie is nog niet bekend.

Met excuses,

Henk van Zutphen, hoofdredacteur ‘Thema’.