Nieuw: ´gespecialiseerde inzendingen´

De nieuwe tentoonstellingsklasse ´gespecialiseerde inzendingen´ is opgezet voor inzendingen met een of twee kaders met betrekking tot een diepgaande studie van één aspect in de filatelie. Dit aspect kan bijvoorbeeld zijn de filatelistische uitwerking van een zeer beperkt thematisch onderwerp.
De invoering van de klasse gespecialiseerde inzendingen voor wedstrijdtentoonstellingen moet beschouwd worden als een Nederlands experiment. Bij de inzending is een inleiding of plan vereist waarin een korte beschrijving wordt gegeven betreffende het doel van de inzending. Eigen onderzoek is de zwaarst wegende factor bij het beoordelen van de inzending. Het eigen onderzoek moet blijken uit de door de inzender aangegeven feiten, zoals niet eerder beschreven vondsten in archieven e.d. Het herhalen van door anderen eerder gedaan en gepubliceerd onderzoek weegt niet mee in de beoordeling, tenzij aanvullende of corrigerende feiten zijn vermeld.
Voor het reglement zie: Reglement ´gespecialiseerde inzendingen´