Richtlijnen Klasse Open Filatelie

Er zijn richtlijnen voor de "Open klasse" om de jury te helpen om verzamelingen te jureren en om deelnemers aan tentoonstellingen te helpen hun verzamelingen uit te bouwen. De "Klasse Open Filatelie", zoals de Open Klasse voortaan gaat heten, staat toe ook niet-filatelistisch materiaal in een verzameling op te nemen. Eén van de belangrijkste doelstellingen van Klasse Open Filatelie is het aanmoedigen van verzamelen.
Het kennen van deze richtlijnen zal ieder die wil gaan tentoonstellen helpen bij het opzetten van hun verzameling. De richtlijnen zijn te downloaden door door te klikken op: RICHTLIJNEN OPEN FILATELIE.
Met dank aan Koenraad Bracke voor de ter beschikbaarstelling. Inmiddels staat het reglement ook op de website van de KNBF.