Hoe begin ik?

Om een thematische postzegelverzameling te beginnen moet eerst duidelijkheid komen over een aantal zaken:

1. Zoek een onderwerp. Vaak heeft dat relatie met werk, streek, hobby. Maak dat niet te groot, probeer te specialiseren. Liever niet bijvoorbeeld: muziek. Kies bijvoorbeeld voor: componisten. Of nog beter: Nederlandse componisten. Of ga nog verder: Sweelinck.

2. Maak een plan, een hoofdstukindeling. Dit is een soort werkschema waarbinnen je postzegels en poststukken verzamelt.

3. Verzamel alleen stukken die direct verband houden met het gekozen thematische onderwerp. Er komt anders snel te veel (soms duur gekocht), en naar zal blijken onbruikbaar, materiaal.

4. Zorg voor verscheidenheid in materiaal (spreiding: geografische herkomst, oud en nieuw materiaal, aard van de stukken).

5 Schrijf korte, maar duidelijke teksten. Zorg dat de teksten achterelkaar gelezen een logisch, aaneensluitend, verhaal vormen.